Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 1 czerwca br., rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów projektu, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Lublinie, Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kielcach.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy.
Cel projektu jest zgodny z art. 183 ustawy, który zakłada szkolenie i doskonalenie kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego oraz promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt zakłada przeszkolenie w makroregionie wschodnim na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego grupy ok. 2500 osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 1. Grupę docelowa stanowią beneficjenci reprezentujący różne szczeble samorządu terytorialnego i należą do nich:
  poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego,
  w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka,
 2. poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), w tym placówek typu rodzinnego; inni pracownicy tj. pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka,
 3. poziom województwa (marszałek): pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych,
 4. poziom wojewody: pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szkolenia obejmują również następujące grupy osób:

 1. przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów,);
 2. przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 3. przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);
 4. inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 30% uczestników projektu. Są to osoby, które uczestniczą zarówno w wielu działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą.
W związku ze znaczną liczbą osób zatrudnionych w systemie, jak i również z uwagi na różnorodny charakter ich pracy, projekt zakłada dostosowanie katalogu szkoleń do zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników.

Główne zadania Projektu:

 1. Identyfikacja i rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, m.in. z obszaru:
  1. organizacji polityki społecznej,
  2. pracy z rodziną,
  3. organizację pieczy zastępczej,
  4. problematykę psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży,
  5. metodykę pracy z dzieckiem i rodziną,
  6. prawa dziecka.
 3. Zrealizowanie szkoleń w formie e-learningowej.

Działania projektowe obejmują cztery województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. W każdym województwie jest dokonywana odrębna analiza potrzeb szkoleniowych, aby odpowiednio do nich dostosować formę i tematykę szkoleń wpisującą się w regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych.

Zakładanym rezultatem projektu będzie:

 1. pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych uczestników w pracy z dziećmi i rodzinami 
 2. rozwój umiejętności współpracy zespołowej 
 3. ujednolicenie i zwiększenie koordynacji działań koniecznych do budowania nowego systemu wspierania rodziny, który umożliwi wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo na różnych etapach jej funkcjonowania
 4. pogłębienie współpracy i koordynacji działań pomiędzy szczeblami samorządu terytorialnego

Wartość projektu wynosi 4 341 683,55 PLN ogółem, w tym wkład własny w wysokości 3 % wartości projektu 130 250,51 zł wnoszony proporcjonalnie przez Lidera i Partnerów Projektu.

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Luty 2018 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.